Erasmus+K2

TRAJNOSTNO HORTIKULTURNO OBLIKOVANJE ZUNANJEGA PRIREDITVENEGA PROSTORA

Z izvedbo projekta želimo izboljšati zagotavljanje kakovosti in prilagajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja potrebam na trgu dela in digitalizacijo. Oblikovali bomo nov, inovativen učni načrt Trajnostno hortikulturno oblikovanje zunanjega prostora za prireditve z uporabnimi vsebinami v hortikulturi, kmetijstvu, turizmu in gostinstvu. Z novimi znanji se bo lahko izboljšala zaposljivost in oblikovanje novih tečajev. Vsebine bodo na prosto dostopni e-platformi v EN, SI, RS, NL in SK jeziku.

Dejavnosti, ki podpirajo cilje, so:

  • vodenje celotnega managementa – pisanje kurikula, priročnika za učitelje in učne vsebine – oblikovanje prosto dostopne e-platforme
  • dodatna usposabljanja LTT 1 za učitelje, ki pišejo vsebine in usposabljanja skupaj z vabljenimi učitelji in dijaki različnih smeri
  • sinergija znanj na različnih nivojih – zoom in fizični sestanki – testiranje vsebin / učitelji, dijaki, tečajniki
  • diseminacija projekta: webinarji, fizični večji dogodki, promocijski material

 

V okviru projekta bo oblikovan interdisciplinarni modul s pripadajočim kurikulom, priporočili za učitelje in učnimi vsebinami. Analiza učinka je pokazala dober potencial trajnosti uporabe novih vsebin v različnih sistemskih rešitvah: integracija v obstoječe izobraževalne predmete, v okviru samostojnega modula v odprtem kurikulu ali praktičnega usposabljanja na delovišču pri delodajalcih (celoten modul 5KT Europass). Ponudba novih tečajev s specifičnimi vsebinami in pridobitev certifikatov Europass.