FlorCert for future – Master (FFF-M)

Number of project: 2021-1-HR01-KA220-VET-000025762

FlorCert za prihodnost – Master (FFF-M) je projekt, ki ga financira Agencija RS za mobilnost in programe Evropske unije za obdobje 30 mesecev od 1. novembra 2021 do 30. aprila 2024. Projekt je nastal kot logično nadaljevanje prejšnjih projektov, ki so jih šole v mreži FlorCert uspešno izvedle. Z namenom poenotenja osnovnih znanj in dviga ravni strokovnih veščin cvetličarskega poklica so v projekt vključeni partnerji iz Švedske, Slovenije, Srbije, Italije in Hrvaške.

Projekt bo razvil sistematizacijo razvoja znanja skozi module za učitelje in delodajalce, ki delajo z dijaki ali kandidati izobraževanja odraslih, cvetličarskega poklica. Učitelji in delodajalci, ki zaključijo usposabljanje (od osnovnega do mojstrskega), prejmejo mednarodni certifikat za pridobljeno znanje in veščine.

Ta projekt vključuje interaktivne vsebine, kot so videi, kvizi, igre spomina in različna vprašanja v cvetličarskem učnem procesu, katerih uporaba bo pripomogla k bolj inovativnemu in privlačnemu pristopu k učenju. Učna vsebina se bo osredotočala tudi na okolju prijazne načine izdelave cvetličnih aranžmajev iz biorazgradljivih materialov ter recikliranje in ravnanje z odpadki.

Eden od ciljev projekta je tudi razvoj aplikacije za cvetličarje za lažjo komunikacijo učiteljev, dijakov/ kandidatov IO in mentorjev z delodajalci. Razvita aplikacija bo podlaga za olajšano mednarodno komunikacijo ter izmenjavo idej in strokovnega znanja. S povečevanjem usposobljenosti učiteljev in delodajalcev se bo krepila kakovost šole in delodajalca, kar bo pozitivno vplivalo na poklic, dijaki pa bodo bolje pripravljeni na izzive evropskega trga dela.

FlorCert določa znanje, veščine in razumevanje specifičnih cvetličarskih kompetenc. Predstavlja globalno razumevanje povezav in vlog poklicnih cvetličarjev/ floristov in učiteljev za cvetličarje za celotno cvetličarsko industrijo. Strokovno znanje, ki ga izkazuje certifikat, je namenjeno ohranjanju najboljših nacionalnih praks, opisanih v standardu FlorCert. Specifikacija je torej vodilo za potrebno usposabljanje in pripravo na delo v cvetličarski dejavnosti. Preverjanje strokovnih kompetenc poteka z opravljanjem izpita na posameznem modulu. FlorCert ocenjuje samo veščine, navedene v tehničnem opisu za vsak modul, ki bo odražal standardno specifikacijo v okviru poklicne kvalifikacije.

REZULTATI ERASMUS PROJEKT FLORCERT FOR FURURE

  1. REZULTAT

Sistemizacija razvoja znanja skozi module s povezavo: učitelj – delodajalec/ mentor v cvetličarni – dijak/ kandidat izobraževanja odraslih

MEDNARODNA STRUKTURA FLORCERT-a

KAKO POSTATI MOJSTER CVETLIČNEGA DIZAJNA PO FLORCERT SISTEMU

  1. REZULTAT

Trajnostne učne vsebine cvetličarstva in interaktivne vsebine – videos (tehnike oblikovanja dekoracij, ekološko vrtnarjenje

Krajši video posnetki so brezplačno dostopni na YouTube kanalu Akademije cvetja, kot na primer:

  1. REZULTAT

Aplikacija, ki povezuje učitelja – delodajaleca/ mentorja v cvetličarni – dijaka/ kandidata izobraževanja odraslih

DODATNI REZULTAT

FlorCert strokovnjaki iz partnerskih institucij so po švedskem izobraževalnem sistemu uspešno dobili naziv FloristMaster.

Blanka Pazman, Sredna škola Arboretum Opeka Marčan, Hrvaška

Dr. Silvia Romagnoli, Tradizione e Cultura, Italy

Daniela de Rubeis, Tradizione e Cultura, Italy

 

Dr. Sabina Šegula, Floweracademy.SI, Slovenija