Skip to content

Erasmus+

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

V okviru mednarodnih projektov v okviru Erasmus+ lahko organiziramo praktično izobraževanje, ki je prilagojeno zaključenim skupinam ali posameznikom.

Sodelujemo z različnimi podjetji in tako je lahko praktično usposabljanje na različnih lokacijah. Na sedežu Floweracademy.si je pestra infrastruktura: okrasne in zelenjavne grede, rastlinjak, zeliščne grede, delavnica za oblikovanje dekoracij, prostor v gozdu za landart, poligon za poskuse, urbano vrtnarjenje – visoke grede, zelene stene, zelene strehe, …

Floweracademy.si je vpeta v različne projekte, ki so sestavni del praktičnega izobraževanja.

 

 

 

 

PRACTICAL EDUCATION/ ERASMUS SCHOOL

As part of international Erasmus + projects, we can organize practical training tailored to completed groups or individuals.
 
We work with different companies and so there can be practical training in different locations. At the headquarters of Floweracademy.si there is a diverse infrastructure: ornamental and vegetable beams, greenhouse, herb beams, decoration design workshop, space in the forest for landart, testing ground, urban gardening – high beams, green walls, green roofs, …
 
Floweracademy.si is involved in various projects that are an integral part of practical education.

 PODROČJA 

  • hortikultura/ okrasne, zeliščne, zelenjavne grede/ oskrba rastlin – zunanje in notranje, razmnoževanje, priprava za prodajo
  • floristika/ oblikovanje dekoracij, možnost opravljanja mednarodnega izpita FlorCert (www.florcert.eu), landart 
  • kmečki turizem/ različne dejavnosti in znanja specifična za potrebe različnih dopolnilnih dejavnosti
  • marketing/ v hortikulturi in floristiki, kmečkemu turizmu
  • raziskave/ skrbimo za razvoj in opravljamo raziskave na različnih področjih v povezavi s hortikulturo, floristiko, kmečkim turizmom in marketingom
 

SECTIONS

  • horticulture / ornamental, herbal, vegetable beds / plant care – external and internal, reproduction, preparation for sale
  • floristics / decoration design, possibility to take the international exam FlorCert (www.florcert.eu), landart
  • agritourism / different activities and knowledge specific to the needs of different complementary activities
  • marketing/ in horticulture and floristics, agritourism
  • research / we take care of development and conduct research in various fields related to horticulture, floristics, agritourism and marketing
 

 

NASTANITEV

Ker se v Floweracademy.si zavedamo odgovornosti za varnost udeležencev praktičnega izobraževanja, bomo v letu 2022 v okviru izobraževanj nudili tudi nastanitvene kapacitete – apartma. 

ACCOMMODATION

As Floweracademy.si is aware of its responsibility for the safety of participants in practical training, in 2022 we will also offer accommodation capacities – an apartment as part of the training.